Over Darelhouda

stichting voor weeskinderen
Wie is Darelhouda?

Een stichting voor weeskinderen in Marokko

Wij zijn een groep Marokkaanse Hollanders en Nederlandse Hollanders die zich ontfermen over het lot van de weeskinderen en ouderen in Tanger. Daarnaast is de Stichting de kloof aan het verkleinen binnen de Nederlandse Samenleving. De Hollandse Stichting bestaat uit:

 • De voorzitter mevrouw: Maryam Idrissi
 • De secretaris mevrouw: Fatiha Bendadi
 • De penningmeester mijnheer: A. Mouahbi

Zorg voor een ander

U gelooft, net als wij, dat elk kind een toekomst verdient. Elk laatste kind.

Vanuit het hart

Naast de basisbehoeften is liefde en aandacht essentieel voor een zinvolle leven.

Een helpende hand

Vergeet de alleenstaande moeders en vaders in moeilijkheden niet. Ook zij verdienen uw hulp.

Ons doel

 • Het onderdak bieden aan dakloze weeskinderen en onderdak aan ouderen.
 • Het onderdak bieden aan dakloze weeskinderen en onderdak aan ouderen.
 • Een financieel adoptieplan.
 • Zelfredzaamheid training voor moeders.
 • Kind kan kind zijn.
 • Educatie/onderwijs voor kinderen.
 • Structuur en overzichtelijkheid in het dagelijks leven.
 • Kloof verkleinen in de Nederlandse samenleving ,verbinding zoeken. Sinds 2005 bestaat de Stichting en er zijn verschillende vrijwilligers.
Waar wij in geloven

Onze visie en strategie

De Hollandse Stichting voor Weeskinderen en ouderen hebben met de steun van Nederlandse burgers en instellingen 3 tehuizen voor weeskinderen en weduwen gerealiseerd. Naast emotionele zorg en opvang wordt onderwijs geboden met als perspectief een volwaardige toekomst in eigen land. Voor de weduwen analfabetisme bestrijden, armoedebestrijding en zelfredzaamheid. De tehuizen hebben als naam Darelhouda I (2008), Darelhouda II (2015) en Darelhouda III (2018).

Veilig onderdak

De Stichting zorgt daarnaast voor leefbaar onderdak voor weduwen en weeskinderen in eigen omgeving bv het renoveren en inrichten van eigen bouwval tot een leefbare ruimte.

5 weeskinderen zonder vader en moeder wonen sinds 2009 in een gekochte appartement van Doha. Al die tijd stond het op een veilige tenaamstelling en sinds 2016 op naam van de wezen.

Ook heeft de Stichting voor een weesstel die onder de vleugels leefde van de Stichting een appartement gekocht (2019). De weesstel met een baby werd doordat de weesjongen verslaafd raakte dakloos. Sinds augustus 2019 wonen ze veilig en is een afkicktraject gestart.

Zodra de wezen in staat zijn om eigendom in beheer te nemen, zal de administratieve overdracht verzorgt worden. Er zijn verschillende risico’s (verslaving, psychische beperkingen, ect ect) daarom is gekozen voor veiligheid. In het belang van de weeskinderen word na max 5 jaar de overdracht administratief afgehandeld.

Weeskinderen met nog een moeder

Deze weeskinderen zijn ook onder de vleugels van de stichting, omdat de moeder bv lichtverstandelijk beperkt is, ongeneeslijk ziek en/of onder de armoedegrens leven met geen enkele bron van inkomsten.

Wil jij ook Stichting Darelhouda steunen?

Draag ook jouw steentje bij en doneer vandaag nog aan de weeskinderen. Het is ook mogelijk om een vaste donateur te worden voor slechts 2 euro per dag.