Darelhouda IIII

Darelhouda IIII

Beste mohsinien, lieve donateurs,

De afgelopen jaren heeft Darelhouda – in de eerste plaats met de wil van Allah, in de tweede plaats dankzij jullie immense vrijgevigheid – ongelofelijk veel weduwen en weeskinderen van het straatleven kunnen redden (door hen te huisvesten en hen te helpen een menswaardig leven op te bouwen).

 

Inmiddels weten steeds meer weduwen en weeskinderen ons te vinden. Het liefst helpen wij – samen met jullie – iedereen die in hoge nood bij ons aanklopt. Het liefst willen wij iedereen omhelzen en in onze armen sluiten. Niets is verschrikkelijker dan een behoeftig weeskind – zonder dak boven zijn hoofd, zonder een sterke schouder om veilig en onbevreesd op in slaap te kunnen vallen, zonder een warme en zorgzame arm om hem heen, zonder te weten wat hij vandaag en morgen gaat eten – af te wijzen vanwege plaatsgebrek. Het straatleven is genadeloos en keihard. Op straat geldt het recht van de sterkste. Kwetsbare weduwen en wezen worden aan hun lot overgelaten, en leven soms in een mensonterende toestand op straat. Zij leven continu in grote angst en verdriet. Zij zijn volledig afhankelijk van vrijgevige mensen zoals jullie: mohsinien die hun verantwoordelijkheid nemen en hun kleine ondervoede broedertjes en zustertjes niet in de steek laten.

Overvol tehuis
Om jullie een voorbeeld te geven: laatst klopte een zwakbegaafde weduwe met een aandoening bij ons aan, samen met haar drie kinderen. Voor ze ons wist te vinden sliep ze met haar drie kinderen drie nachten bij de ingang van een appartementencomplex. Ze werd daar als een hond weggejaagd en had zo geen plekje meer om te slapen. Wij hebben toen besloten om – ondanks de enorme drukte in ons tehuis – haar met haar kinderen op te nemen. We hadden eigenlijk geen plek, maar wij konden niet anders. De weduwe had een baby van vijf maanden bij zich, een zoontje van twee en een dochtertje van zes jaar oud. Alleen iemand met een hart van steen zou zulke schrijnende gevallen de deur wijzen.

Omdat er geen plek is verblijven ze nu in de huiskamer van het tehuis, waar overdag ook 26 weeskinderen de dag doorbrengen. Hierdoor heeft de weduwe geen privacy. Het water staat ons nu écht aan de lippen. Wij hebben jullie hulp ontzettend hard nodig, wat er heeft zich een unieke kans voorgedaan!

 

Samen voor een nieuw weeshuis
Tegenover onze weeshuizen staat een groot en geschikt gebouw. Wij hebben de kans gekregen om dit gebouw over te nemen om daar een tehuis van te maken. De koopprijs is 250.000 euro. Van dit bedrag is reeds 175.000 euro toegezegd of al opgehaald. Wij hebben nog 75.000 euro (!) nodig om dit pand over te kunnen nemen, om daar een nieuw en veilig vluchtoord voor kwetsbare weduwen en wezen te kunnen maken.

 

Laten wij in deze geweldige maand Ramadan eensgezind optreden en de handen ineen slaan. Laten we samen bouwen aan een tehuis voor de meest behoeftigen en de meest kwetsbare mensen onder ons. De weduwen en wezen rekenen op de gulheid en ruimhartigheid van hun broeders en zusters in Europa. Zij weten tot welke grote dingen jullie in staat zijn, en hoeveel goedheid er in onze gemeenschap aanwezig is. En weet: elke donatie, ieder bedrag – hoe klein ook – is van harte welkom! Al help je mee met de aanschaf van slechts één baksteen: deze sadaqah zal in-shaa-Allah voortdurend van aard zijn, en zal uitgroeien tot een stevige boom waarvan je in dit leven én het hiernamaals de vruchten van zult plukken.

 

De weduwen, wezen en wij rekenen op jullie: laat de zegeningen van deze geweldige maand niet aan jullie voorbij gaan!

 

Met vredige groet,

 

Darelhouda