Stichting Darelhouda

Wie zijn wij

Wij zijn een groep Marokkaanse Hollanders en Nederlandse Hollanders die zich ontfermen over het lot van de weeskinderen en ouderen in Tanger. Daarnaast is de Stichting de kloof aan het verkleinen binnen de Nederlandse Samenleving.

De Hollandse Stichting voor weeskinderen (Darelhouda) bestaat uit:
 • De voorzitter mevrouw: Maryam Idrissi
 • De secretaris mevrouw: Fatiha Bendadi
 • De penningmeester mijnheer: A. Mouahbi

Wat doen wij?

De Stichting biedt onderdak aan 60 weeskinderen en 15 weduwen die geen onderdak hebben. Ook straatkinderen onder de 18 jaar worden voorbereid op een zelfstandig bestaan in de samenleving. Naast emotionele zorg en opvang wordt onderwijs geboden met als perspectief een volwaardige toekomst in eigen land. Voor de weduwen analfabetisme bestrijden, armoedebestrijding en zelfredzaamheid.

 • Verschillende projecten om de weeskinderen en minderbedeelden organiseren om hun situatie te verbeteren
 • Onderdak bieden en bekostigen voor dakloze weeskinderen
 • Zorgdragen voor Onderwijs
 • Activiteiten/sport
 • Verbeteren van opvoedingscondities
 • Rolstoelen
 • Kleding
 • El 'ied nationale feestdagen
 • Gezondheidzorg
 • brillenproject
Doelen:
 1. Het tijdelijk onderdak bieden aan dakloze weeskinderen en onderdak aan ouderen.
 2. Het Financieel adoptieplan.
 3. Zelfredzaamheid trajecten voor weduwen
 4. Kind kan kind zijn.
 5. Educatie voor kinderen
 6. Medische Zorg Kind en moeder
 7. Structuur en overzichtelijkheid in het dagelijks leven.
 8. Kloof verkleinen in de NL Samenleving verbinding zoeken

Waarom?

Omdat de weeskinderen, kinderen in moeilijke situatie en minderbedeelde weduwen recht hebben waar elk mens in deze wereld recht op heeft: liefde, zorg, onderdak, voedsel en onderwijs. Er wordt aandacht besteed aan de morele, psychische en sociale aspecten van het leven en de zorg voor een menswaardig bestaan van de wees.

In Marokko is het voor een arme/zieke alleenstaande moeder vrijwel onmogelijk om alleen de kinderen op te voeden en daarom worden kinderen zonder vader daar ook weeskinderen genoemd. Arme moeders die soms ook nog ziek zijn kunnen niet elke dag werken. Vaak worden de weeskinderen ook nog eens straatkinderen. Deze straatkinderen worden ook door Darelhouda opgevangen, deze krijgen zorg op maat.

Daarnaast zien we dat in de Nederlandse samenleving de Marokkaanse Hollanders en Nederlandse Hollanders uit elkaar groeien. Het samen werken aan een mooi doel voor de weeskinderen en ouderen, maandelijkse financiële adoptie voor het onderhoud in noodzakelijke kosten van bestaan, armoedebestrijding brengt mensen tot elkaar. Een leuke bijdrage in ons Nederlandse samenleving om de kloof te verkleinen.

Door activiteiten met elkaar activiteiten te doen oa het samen koken, zelf gemaakte spullen, verkopen, sponsor wandelingen enz de opbrengst naar de Stichting om armoede te bestrijden.

Vrijwilligers

Verschillende vrijwilligers uit Nl doen vrijwilligers werk in Darelhouda en houden de lijn heel kort, zowel Nederlandse vrijwilligers als Marokkaanse.

Financiële adoptie

Voor 25 euro pm helpt u de weeskinderen met een maand lang gezond ontbijt. Voor 100 euro per maand helpt u een weeskind volledig aan levensonderhoud. U kunt contact opnemen met de Stichting voor een toewijzing van een weeskind en ook is het mogelijk om het weeskind te bezoeken.

Hoe zamelen wij geld in

Op braderieën, feestelijke bijeenkomst en voorlichtingsbijeenkomsten bij vrouwencentra en/of scholen (ROC). We proberen zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij dit werk. Ook staan er collectebussen bij verschillende winkels zodat mensen hun wisselgeld kunnen doneren. Door middel van feestelijke bijeenkomsten zoals ‘tagine-etentjes’ proberen we samen met autochtone Nederlanders de culturele kloof te verkleinen. De opbrengsten van deze bijeenkomsten zijn voor het weeshuis. Zo hebben we bijvoorbeeld benefiet concerten gehouden, die gericht waren op zowel Nederlanders als Marokkanen met artiesten/anasheed die belangeloos optraden. In Nederland hebben wij diverse vrijwilligers die op verschillende terreinen actief zijn: bijvoorbeeld hapjes en koekjes maken voor de activiteiten, de website beheren en onderhouden, flyers maken en uitdelen en ook zijn er vrijwilligers die scholen en andere organisaties benaderen. Ook beschikken we over een aantal stagiaires die tijdens evenementen kinderopvang en dergelijke organiseren.

Doordat we zoveel mogelijk dingen zelfstandig doen en zelden de hulp van derden nodig hebben, maken we geen onnodige kosten en komt een heel groot deel van de opbrengsten direct ten goede aan de weeskinderen in Tanger. We werken nauw samen met vrouwencentra en met Stichtingen.